Βιβλιοπαρουσίαση στα Εξάρχεια (2η ημέρα ταξικής αλληλεγγύης και κοινωνικής αυτοοργάνωσης)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *